En Verden I Forandring

Emosjoner - Refleksjoner - Konklusjoner

Fortid - Nåtid - Fremtid

Alt Skjer I Nuet

Fra Det Å Tro - Til Det Å Vite

Paradigmeskifte Til En Ny Tidsalder

Med Økt Bevissthet I En Ny Verden

Vi Er De Vi Har Ventet På

enverdeniforandring.com

Om Oss

Rainer Irgang aka Scorpion 58. Kurs - Foredrag - Podcast om En Verden I Forandring

Rainer1400

Rainer Irgang

Født I Skorpionens tegn i 1958 og utdannet innen Hotell og Restaurantbransjen med internasjonal erfaring er jeg nå klar for å bidra til en økt bevissthet ikke bare innenfor Hotell og Restaurantbransjen men på alle plan. Enten det er næringslivet eller den private sfæren så befinner vi oss innenfor et SYSTEM som har gjort seg selvstendig og ført oss inn i slaveri. SYSTEMET tjener oss ikke lenger og vi har behov for forandring. Men forandringen kan kun skje når vi vet hva som har holdt oss fast i det gamle SYSTEMET. Bevisstgjøring er min jobb. En bevisstgjøring som forbereder oss til det som kommer. Lyst å være med? Klikk for Mer....

Emosjoner - Refleksjoner - Konklusjoner

Emosjoner - Refleksjoner - Konklusjoner

Kurs og Foredrag av ulike slag som går dypere inn i den bakenforliggende årsaken av et problem/utfordring og dermed fjerner vi fundamentet av dogmer og indoktrinering som har holdt oss i bokstenkning/rammebetingelser i over 100 år.

Logo_Norsk_ny_1400

Scorpion 58

Scorpion Studio står for podcast om en verden i forandring og mange andre temaer som er viktig for bevisstgjøring og forberedelse til en ny fremtid. Aktuelle temaer som pengesystemet - skolemedisin - utdanningssystemet - monokultur vs. permakultur - geopolitikk - esoterikk og mye mer.....

Video - Bildegalleri - Podcast

Økt Bvissthet For En Verden I Forandring

Tjenester

Emosjoner - Refleksjoner - Konklusjoner

Foredrag Og Kurs

En Verden I Forandring

Foredraget handler om en verden i forandring. Bevisstgjøring hva som skjer i verden og hvorfor det skjer. Hvilket system vi er underlagt og hvordan det holder oss fanget og hindrer kreativitet.
Denne bevissthetsøkningen gjør at vi blir bedre kjent med oss selv på et mye dypere plan. Vi oppdager hvilken rolle vi spiller i systemet og hvorfor.

Motivasjon & Service
  • Etter foredraget og en ny bevissthet ser vi hvilken form for motivasjon vi har og hvor den kommer fra.
  • Intrinsisk og ekstrinsisk motivasjon får en klarere betydning og vi legger merke til hvilken type motivasjon som preget livet vårt.
  • "Hjertemotivason vs. Hjernemotivasjon" og vi analyserer begge.
  • Vi bygger opp "Hjertemotivasjonen " vår og bruker hjernen til å sette den i praksis.
  • Motivasjon blir til Service overfor andre og automatisk deg selv også.
Logo_Norsk_ny_1400

Podcast & Videoblogg

En Verden I Forandring
Refleksjoner