Politikk

End Time Is Now!

Apocalypse = Avsløring! Hva blir avslørt? Og hva kommer etter det?

TRUMP = THE TRUMPET = BLOWING THE HORN FOR CHANGE.

En Verden I Forandring på sitt beste.

Når man ser hva som foregår i verden så er det lettere å stikke hodet i sanden enn å se galskapen rett inn i øynene.

Og galskap er det! Fullstendig galskap!

Men de som klarer å se litt bakenfor det som skjer oppdager at ting ser kanskje annerledes ut enn det mediene prøver å formidle oss.  Alle øyner var rettet mot USA da Trump vant i håp om at det skulle bli fred her i verden idet USA slutter med sin imperialistiske politikk som de siste tiårene var årsaken til en aggressiv geopolitisk strategi til å garantere USA’s hegemoni. Trump holdt til å begynne med valgløftene sine og det så lyst ut. Men plutselig snudde han. Plutselig ble han populær hos de mediene som har bedrevet hets mot han helt siden valgkampen (CNN, MSNBC, ABC, CBS og stort sett de fleste printmediene).  De som vet litt hva som skjer bak kulissene vet at ovennevnte medier støtter den neoconservative Eliten i USA som forfølger den gamle oppskriften til Zbignev Brzezinsky’s (The Grand Chessboard) og Henry Kissinger’s (protesje av Rockefeller) planer om å innføre en Ny Verdens Orden med en befolkningsreduksjon på flere milliarder og en fascistisk regjeringsform hvor resten av de overlevende skal være slaver. De som ikke tror på det skal lese bøkene av de jeg nevnte her og i tillegg bøker av William Engdahl (Seeds of Destruction, The Lost Hegemon, Target China, Myths Lies and Oil Wars. Full Spectrum Dominance) og mange andre autorer som behandler like temaer.

Det er en utrolig maktkamp på gang bak kulissene. Denne maktkampen holdes skjult for oss. Trump vet nøyaktig hva som foregår og han kjemper imot systemet og deres herskere. Det er et mektig apparat og det kan ikke ødelegges bare ved å fortelle sannheten. Grunnen er at de som ikke kan se litt under overflaten ville ikke kunne tåle sannheten og det ville bli totalt kaos.

Derfor blir vi distrahert.

Distrahert på den måten at vi blir foret med terrorhandlinger, krigstrusler, beskyldninger overfor Assad angående den siste gass angrep i Syria uroligheter i Europa og ikke minst gjennom fordummingsprogrammer på TV  og spill på pc og mobil.

Har Trump snudd og begynt å handle slik Eliten vil eller spiller han et spill? Husk at i alle store institusjoner i USA sitter Eliten i høye posisjoner og kan velte Trump når de vil. Enten de er i FBI, CIA, NSA, Homeland Security, FED og mange flere så kan Trump ikke bare erklære krig mot dem uten videre. De fleste mennesker har enda ikke skjønt hvem denne Eliten er og hva de har gjort her i hundrevis av år. Denne uvitenheten blant de fleste spiller i hendene til Eliten fordi de trenger uvitende mennesker man kan lyve til og oppvigle mot Trump (se de betalte demonstrasjonene mot han like etter valget som var organisert og betalt av George Soros).

Mitt synspunkt på det hele er at Trump spiller et klokt spill. Han later som om han spiller på lag med Eliten og gir dem inntrykk av at de har vunnet. På den måten blir de lettere avslørt. Bare se hvordan de nå opptrer (CNN, CBS, MSNBC og alle andre) som plutselig er stolte over sin president. Avsløringen i Kongressen om hvem som motarbeider Trump bak kulissene har også kommet frem. Det er nemlig de som har mest å frykte pga involveringen i pedofili som er verdensomspennende. Mens opplysningsarbeidet bak kulissene fortsetter (se alternative medier og institusjoner som kjemper for at sannheten skal komme frem) blir befolkningen sakte men sikkert forberedt på enorme omveltninger. Omveltningene innebærer også en økonomisk krash av pengesystemet som Trump selv kommer til å utløse for på denne måten bli kvitt FED (Federal Reserve Bank) og dens eiere som har holdt oss mennesker i den såkalte “frie verden” som slaver i over hundre år.

Angrepet av Trump mot Syria kan virke som om det var et avtalt spill og at Putin og Assad visste om det og lot det skje. Flyplassen USA angrep var nedlagt! 59 missiler ble skutt av og kun 23 traff målet. Hvilke mål da? Rullebanene var intakt etter angrepet og kun noen bunkere ble sprengt. Kan det hende at de resterende 36 missiler ble rettet mot helt andre mål? Kanskje tok de ut ISIS  bunkere og forsyningsstasjoner? Kan godt hende for like etter (to dager) som kom det hevnaksjoner fra ISIS. ISIS er en kreasjon av NEOCONS og de bruker dem til å destabilisere andre land som globalistene vil ha kontroll over. De bruker dem også til å begå terroranslag i Europa og Russland for å skremme de landene som eventuelt går imot Eliten. En Elite som ikke bare befinner seg i USA men også i alle regjeringer i Europa og andre land og ikke minst i hemmelige organisasjoner og også i Vatikanet og Zionistbevegelsen.

Jobber Trump og Putin bak kulissene for å “redde verden”? Er Chinas president med på dette? Hva vet vi egentlig? Er vi interessert i alt som foregår her i verden men vet ikke hvordan vi kan finne sannheten så er det bare å stiller spørsmålet: qui bono (hvem tjener på dette?) – så vil vi fort skjønne at bildet er helt annerledes enn vi blir forespeilet i mediene våre.

Jeg er selv fra Østerrike og har sett at noen av mainstream mediene har begynt å bedirve noen ganger litt mer investigativ og “ærlig journalistikk” mens vi her i Norge enda er fullstendig indoktrinert av mediene og politikerne våresom forer oss med løgn etter løgn!

Det er skremmende å se hvordan Norge holder fast ved Globalistenes plan. Hva gjør Norge når alt faller sammen? Hva gjør befolkningen da? Og ikke minst hva gjør Politikerne? – Mediene? – og alle de som sitter i høye stillinger og vet nøyaktig hva de har vært med på?

Jeg bare håper at det Norske folk er barmhjertig og kan tilgi slik at vi kan gå videre å innlede en ny og bedre fremtid for oss selv og kommende generasjoner.

“The Event” eller “Den store Hendelsen” vil mest sannsynlig skje nå i dette året. Alt tyder dithen. Vær forberedt idet du øker din bevissthet og skaffer deg mat og drikke i ca to til tre måneder i forvegen.

Men alt som kommer til å skje etter en stund vil bli meget bra. En turbulent tid fra nå til eventuelt 2025.

Husk dere. Alle vi som er her nå har valgt å være her for å vitne hva menneskeheten går gjennom nå for første gang i hele dens historie her på jorden. Ved å øke vår bevissthet og dermed selverkjennelse på hvem vi virkelig er så kan vi bidra til forandringene meget positiv med bevissthetsenergien. Det morfogenetiske feltet har en norm effekt og det er den vi skal bruke. Dens kraft kommer via bevisstgjøring av hvem vi virkelig er.

so let’s get to work!

 

Scorpion 58