Ingar Grøndahl

Ingar Grøndahl

Intervju med Ingar den 29.07.2017

Ingar forteller om viktigheten av Grunnloven og hvordan den blir prøvd tilsidesatt mer og mer slik at vi mister gradvis våre rettigheter.

Intervju den 29.07.2017

Intervju den 09.08.2017