enverdeniforandring.com

Lov og Rett i Norge

HVA GJØR våre stortingspolitikere og HVORFOR?

HVA GJØR våre stortingspolitikere og HVORFOR?
http://direktedemokrati.blogg.no/1453919465_27012016.html


Grunnlovsendringer det lukter svidd av!

Kilde Lovdata anno 10.10.2017

Av Leif Helge Bakke

TYGG LITT PÅ DENNE!

DETTE HER FOLKENS. ANBEFALER ALLE som er GLAD I SITT LAND, å lese hele denne tråden.
Og etter at dere har tygd på denne tekst som jeg her har laget, så kan dere også ta stilling til hva dere nå mener om at Stortinget nå skal til å behandle HELE 44 nye forslag til GRUNNLOVS ENDRINGER.
Og når dere har lest og forstått det jeg her nevner så er det bare å melde seg inn i gruppa FIN. Folkets Interesseorganisasjon Norge å ta del i en felles rettssak mot vårt Storting som skal få stå til ansvar for sine handlinger mot sitt eget FOLK. Når vårt viktigste dokument er så til de grader endret, stikk i strid med Grunnlovens prinsipp, så fortjener de ikke annet enn å måtte stå til ansvar for sine handlinger. Og husk alle sammen, SAMMEN ER VI STERKE!!! Skriv dere også inn på underskriftskampanjen her, både dere som roper hipp hurra for 17 mai uten at dere vet hvorfor, og alle dere som forstår at Grunnloven er ett dokument som er så viktig at vi skal KREVE det tilbake til FOLKET

http://www.underskrift.no/vis/6849

https://www.facebook.com/groups/396261924092098/?ref=group_header

"landssvikerparagrafen" i Vår Grunnlov, som våre politikere har tilpasset EU/EØS skal folket kreve endret. Les og studer denne selv, så kan dere selv se noe som er fullstendig i mot Folkeflertallet i Norge. Legg merke til ORDET, BEFØYELSE, i teksten på paragraf 115, landssvikerparagrafen. Når man slår opp i Synonym ordboka, så kommer det ikke mindre enn HELE 20 ord som synonymer med ordet beføyelse. Denne grunnlovs endring lukter mer vondt enn ett dobesøk på det verste med blautmage. Teksten i denne paragraf er skrevet på en så utspekulert måte, at det nesten ikke er noen vanlige der ute som er istand til å tolke denne riktig. FOLKET skal ALDRI AKSEPTERE en slik utforming av vårt desidert viktigste dokument. Dokumentet vår Grunnlov, skal KREVES tilbake av folket, i fellesskap. Og vi skal ut av EU/EØS.
OG, her er hva som står i MIDT i paragraf 121: Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være enige i en slik forandring. Dette betyr at vi er ulovlig INNMELDT i EØS, altså MOT GRUNNLOVENS PRINSIPP, som det står tydelig i paragraf 121. Grunnlovens paragraf 1 sier: § 1.
Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.
0 Endret ved vedtak 18 nov 1905, grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613.
Grunnlovens § 115.
For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.
0 Opphevet ved vedtak 18 nov 1905, tilføyd ved grunnlovsvedtak 8 mars 1962 kunngjort 23 mars 1962, endret ved grunnlovsvedtak 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 270, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 93.
Synonymer for beføyelse
Leter du etter synonymer til beføyelse? Vi har 20 synonymer for det norske ordet beføyelse.
aktualitet
atkomst
autorisasjon
bemyndigelse
berettigelse
brukbarhet
fullmakt
grunn
gyldighet
hjemmel
ikrafttreden
kompetanse
kraft
myndighet
prokura
rett
rettmessighet
rettskraft
tillatelse
validitet

Toggle #1

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Toggle #2

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.