enverdeniforandring.com

Om Oss

Rainer Irgang

Rainer Irgang

Født i 1958 i Østerrike og utdannet innen Hotellbransjen med internasjonal erfaring ønsker jeg å formidle mine erfaringer og refleksjoner til kommende generasjoner. Når jeg tok min utdannelse på 70-tallet var det å "tilfredsstille gjesten" den mest grunnleggende faktoren for en bedrifts suksess. Fagkunnskap var viktig og det å skjemme bort gjesten sto i fokus. Emosjonell kompetanse var et MUST. Høflighet og Etikette (omgangsformer) var en selvfølge. Mao. sosial kompetanse var noe vi har fått inn i oss med morsmelk. 
Gjennom min lange erfaring innen bransjen har jeg opplevd mye og har dessverre også sett hvordan bransjen på mange måter har "mistet seg selv". Den økonomiske utviklingen de siste  dekadene har ført til at alle bransjer ble "tvunget" inn i en tidsalder hvor økonomisk gevinst ble viktigere enn den menneskelige faktoren. Skylden i det er det økonomiske systemet som har gjort seg "selvstendig". 
I over ti år har jeg nå beskjeftiget meg med den bakenforliggende årsaken til utfordringene vi står ovenfor. Utfordringene gjelder alle bransjer. Vi beveger oss i overgangsperioden av et paradigmeskifte. Vi vet hva vi hadde men vi er ikke sikker på hva som kommer. Jeg holder kurs, foredrag og workshop innen "En Verden I Forandring". Kunnskap er et konkurransefortrinn. 
"BLI KJENT MED DEG SELV OG FREMTIDEN SOM KOMMER"

Kurs/Workshop og Foredrag

En Verden I Forandring
Foredraget handler om hva som skjer i verden og belyser de bakenforliggende eventuelle årsakene på hvorfor det skjer. Vi oppdager at selve systemet holder oss fanget og vi opererer innenfor rammebetingelser uten å skape vedvarende verdiskapning. Qui bono? (Hvem tjener på det?) Hvem er vi i systemet og hvem kontrollerer systemet? En bevistgjøring som setter oss fri fra gamle tankemønstre, tradisjoner og memer. Meningen med livet og dermed uaned kreativitet og innovasjonskraft ligger i bevisstgjøringen om hvem vi er og hvordan vi fungerer i systemet. Systemet kontrollerer ikke oss lenger men vi kontrollerer systemet idet vi reformerer det og tar makten tilbake. Uten denne bevisstgjøringen forblir vi i vår bokstenkning med gitte rammebetingelser som holder oss fanget i de lavere væremåter (chakra eller energifelt). Når hjertet ikke får tilgang til å være med på å skape livet forblir vi i en hierarkisk tilværesle og lar andre bestemme over oss. Selvbestemmelse og bevisst handling i altruismens ånd er fremtiden. Et nytt næringsliv i altrusimens ånd erstatter det nåværende basert på egoisme. Velkommen til "En Verden I Forandring".

Andre Foredrag om Motivasjon og Service og kurs som Hotellmedarbeider se link nedenfor.

Emosjoner - Refleksjoner - Konklusjoner
Rainer Irgang - En Verden I Forandring
Scorpion 58

Podcast - Video - TV

Scorpion Studio produserer podcast video og etterhvert også TV i form av dokumentarprogrammer.
En serie med podcast om en verden i forandring ligger allerede ute og er tilgjengelig under tjenester/Scorpion studio på denne siden.
Vi intervjuer spennende mennesker om mange forskjellige temaer med vekt på en verden i forandring. Vi belyser menneskehetens historie slik den mest sannsynlig er og ikke den vi har blitt lært opp til å tro. Vi undersøker pengesystemet, utdanningssystemet og mye mer. Ja vi undersøker og setter spørsmålstegn ved selve systemet. 
I Scorpion TV vil vi etterhvert begynne med dokumentarsendinger om distriktsnorge og en bærekraftig utvikling. Historiske byer og bygder og en nærmest glemt kultur fra distrikts-Norge vil bli løftet opp slik at kulturarven gis til kommende generasjoner. 
Nytenkning innen bærekraftig utvikling og dermed mer uavhengighet fra staten skal være målet. Scorpion Studio er et medium for mennesker som vil ta livet tilbake i egne hender.