Penger

Penger – et våpen til slaveri?

Hva er årsaken til det som skjer her i verden?usury-2

At verden destabiliseres ser man tydelig. Krig i midtøsten og mange andre steder, er kriger for å destabilisere verden og å generere  en flyktnings og migrasjon strøm til EU som igjen skal destabilisere EU. Det er noen som trekker i trådene og vil ha herredømme over jorden. Når jeg skriver dette så refererer jeg til historien som viser tydelig at vi alltid har hatt en ELITE som styrte – om vi nå levde i middelalderen eller nåtid, om vi lever i monarki, demokrati eller kommunisme – blir det samme. Men hvorfor lar vi dette skje? Vi som er så mange i forhold til noen få som kaller seg ELITE? Det har med vår egen uvitenhet å gjøre. Et gammelt ordtak sier at viten er makt og det er helt sant. Den som vet hvordan man lager et bål uten fyrstikker vil overleve mens den som ikke vet vil fryse ihjel. Fakta i dag er at vi som utgjør de 99% av menneskeheten som blir regjert av ELITEN vet ikke hvordan vi lager et bål uten fyrstikker. ELITEN sitter inne med kunnskap som vi ikke har eller ikke vil tilegne oss. De vet blant annet om en historie som er annerledes den vi blir lært opp til å tro. Det vet feks. at Pyramidene er mye eldre og har en helt annen bakgrunn enn den vi blir lært opp til å tro. De vet hvor religionene kommer fra og hvem som har grunnlagt de. De vet om menneskehetens opprinnelse og hvem som har skapt oss. Allikevel blir vi lært opp til å tro på den Darwinistiske evolusjonsteorien. De vet om jordens opprinnelse og hvem som påberoper seg retten til å styre over jorden. Alle disse tingene holdes utenfor vår kunnskapsområde. Er det noen krefter som styrer ELITEN? Hvor kommer adelsslekten ifra og hvorfor er de alle i slekt med hverandre? Hvorfor deler de seg makten imellom? Sammen med noen mektige finansherrer som fikk adelige titler etterhvert? Driver man en del undersøkelser og leser en del gamle skrifter så begynner man fort å skjønne at her er det en forbindelse som menneskene her  på jorden aldri har blitt fortalt om og som skal holdes skjult med alle midler. Sporene fører rett og slett utenfor jordkloden og dermed til såkalte ET’s eller Extraterrestrial’s. Nå vil sikkert mange krympe litt nesen og si at det er vel litt langt ut på en gren ikke sant? Jeg har sett mange smile til meg når jeg nevnte slike ting overfor dem og de begynte å lure om jeg fortsatt hadde alle fem sansene i orden. Folk som sier slikt representerer de uvitende 99% av menneskeheten. Bare tenkt dere. Jordkloden er som et lite sandkorn på en gigantisk strand. Vårt univers har milliarder av stjerner og det bare i vårt univers. det finnes visst nok mange flere univers. Så hvordan kan vi mennesker være så dumme og uvitende og ignorant til å tro at vi er de eneste i hele universet og at vi er midtpunktet og universets senter? Bare tenk litt nå…….synes dere at en slik tanke har rett til å eksistere i det hele tatt? Vi har en forskning som forteller oss at universet er en tilfelle og oppstod ved den såkalte Big Bang teorien. Noe som blir avvist av mange forskere. Hva er det vi forsker ut ifra egentlig? Vårt hodet? Det vi har lært oss og det vi kan fornemme med våre fem sanser? Er det alt? En annen forsker sier at alt hva vi består av her på jorden utgjør kun knapp 4% av helheten i universet. Bingo! Med kun 4% av kunnskap av 100% gir oss rett til å nekte at det finnes liv universet feks? Og en annen ting. Når vitenskapen forteller oss noe som feks Egyptologer som sier at Pyramidene er rundt 5000 år gamle og har vært gravkamre til faraoene og dette blir lært i alle historie bøkene verden rundt. Mens ELITEN vet at de er mye eldre enn det og aldri har vært gravkamre men blant annet energisentre som kunne brukes som våpen men også en form for universitet som skjuler enorm viten under pyramidene osv…. Hva er det som holdes skjult? Og hvorfor? Og ikke minst hvordan klarer ELITEN å holde ting skjult i hundrevis av år uten at noen noengang setter spørsmålstegn ved alt her på jorden? Og viktigst av alt. Hva hadde skjedd om alt som var skjult kommer frem og blir tilgjengelig for mennesker? En ting skal være sikkert! Det brukes enorme ressurser for å kontrollere oss mennesker og for å holde på hemmeligheten så lenge som mulig. En måte å kontrollere oss mennesker på er holde oss som slaver. Og slaver er vi faktisk slik samfunnet er bygd opp verden over. Henry Kissinger sa en gang: “Control oil and you control nations; control food and you control the people.” For begge disse tingene – nemlig oljen og mat – trenger vi penger. Gullstandarden som dollar var knyttet til er borte og blitt erstattet med olje derfor navnet Petrodollar. Dollar er styrings valuta i verden og faller den så faller alle som er knyttet opp til Dollar. Så vi her i Norge har vi kroner som egentlig burde kalles Dollar. Faller Dollaren så faller Kronen. Så enkelt er det. Dette leder oss til det jeg egentlig vil skive litt om her og det er pengesystemet og hvordan pengesystemet blir brukt til å holde oss som slaver og dermed under kontroll.

Som bildet ovenfor viser er usury et begrep som egentlig betyr å utnytte, å få en fordel på bekostning av en annen. Og usury ble brukt i forbindelse med penger og dem som lånte de ut og krevde renter av det de lånte ut. Mao ville de ha mer tilbake enn de har lånt ut. Alle religioner forbudte et slikt system helt til kristendommen tillot det fordi de så egne fordeler med dette.

Så la oss se litt nærmere på pengesystemet og det jeg kaller de 7 steg i en skjult agenda.

skjult-agenda1

Ovennevnte punktene utgjør den onde sirkelen av pengesystemet som tjener noen få mens de flittige dvs middelklassen og arbeiderfolk må arbeide for å berike dem i toppen av systemet. Vi har et pengesystem som er basert på gjeld. Gjeld til hvem da? Nesten alle land her i verden har gjeld  og ingen av dem vil noen gang kunne tilbakebetale gjelden sin fordi det er en umulighet (pga. pkt.2 eksponentiell kurve). Mer om det senere. Denne syklusen varer alltid i ca. 60 til 80 år og begynner alltid på nytt når den forrige kollapset og omfordelingen fra de flittige til de rike er avsluttet.

Punkt 1 Pengesystemet

skjult-agenda2

I de fleste land i verden har vi et gjelds basert pengesystem. Dvs. For hver pengeseddel og mynt du har i lommeboken må det være en annen som har like mye gjeld for ellers ville du ikke hatt dine penger. Mao. Penger kommer til eksistens via en bokføringsprosess i banken. Banken gir deg et lån og du må betale lånet tilbake pluss renter. men banken har ikke skapt pengene til rentene. Og der ligger problemet i hele systemet. De som har rett til å skape penger ut ifra tynn luft og i tillegg vil ha tilbake reelle penger pluss renter så er systemet nødt til å kollapse alle 60 til 80 år fordi rentene aldri kan betales tilbake fordi det finnes ikke penger i systemet for rentene og derfor må vi jakte på pengene fra andre som igjen sitter med for lite.
Et eks.:  Ti personer for hver seg 10.000 kroner til å starte opp et enmannsfirma fra banken. Banken forlanger 5% renter fra dem. Dvs. 10 x 10.000 pluss 5% renter av det blir 105.000 kroner som banken vil ha tilbake. Men banken har jo bare gitt ut tilsammen 100.000 ,- så hvor er de 5.000 som banken vil ha tilbake i form av renter? De 5.000 kroner må vi (dvs de 10 personene) ta fra hverandre i form av konkurranse for å kunne betale tilbake gjeld med renter. Og etter en stund vil en eller to av de 10 personene sitte igjen med for lite penger til å kunne betjene gjelden sin. Noen må gå konkurs for at andre skal kunne tjene penger og gjøre det godt. I løpet av en syklus på 60 til 80 år vil det være en god del forretninger og privatmennesker som går konkurs når systemet blir ført til kollaps. Og en slik kollaps er ønsket og blir kontrollert av de som styrer. Dette tjener til omfordeling av materielle goder fra middelklassen og arbeiderklassen til de rike.

La oss se på hvor effektiv renter og spesielt renter på renter kan ruinere en nasjon og enkeltmennesker.

skjult-agenda3

Dette bildet er på tysk og det viser hvor mye man tjener i i renter på et innsatt beløp i banken på 10.000 Euro på en løpetid på 50 år med forskjellige rentesatser.
Man ser altso at hvis man har på bok 10.000 Euro og lar det ligge i 50 år til 12% renter så vil det bli til en formue på 2.890.000 euro. Nesten 3 millioner. Og det kun fordi man tjener mest på rentesrenter som fordobler seg alltid etter ca 7 år. Der ligger fellen en stat går inn i når den låner penger fra et system som er privateid. I denne tabellen ser man også at de som har penger vil tjene enorme beløp uten å måtte løfte en finger.

På neste bildet ser vi den eksponentielle kurven som gjør at renter aldri kan betales tilbake.

skjult-agenda5

Når en syklus begynner på nytt etter en krig hvor alt skal bygges opp igjen så blir det enorm vekst i næringslivet. Dette vises ved den grønne linjen på bildet. En konstant vekst i mange år. Men når gjelden og renter og renter på renter kommer inn i bildet som skal betales tilbake (enten til bankene eller investorer) så overstiger dette den økonomiske veksten i næringslivet. Samtidig viser den røde linjen at det alltid er like mye gjeld som det er formue. Som jeg sa tidligere all penger som er i eksistens står like mye gjeld på motsatt side ellers ville pengene ikke ha eksistert. Tidspunktet når renter og rentesrenter overstiger økonomiens kapasitet til å kunne tilbakebetale skjer rundt fra 50-60 år og utover. Vi ser tydelig at dette system er et omfordelingssystem og intet annet. De som eier systemet vet nøyaktig hva de gjør og på denne måten kontrollerer de stater og deres borgere. Når en stat ikke kan betale tilbake begynner privatisering av nasjonale ressurser og politikere har ingen egen vilje lenger men må gjøre som de får beskjed om. En stat blir nå tvunget til å stramme inn på alle plan for å tilfredsstille dem som har kontroll. Dette ser vi imidlertid her i Norge meget tydelig. Overalt skal det strammes inn og det går utover oss vanlige borgere. Borger betyr at vi borger for penger som en stat har lånt. Det er derfor vi betaler skatt og mesteparten av skatten vår går ikke tilbake til samfunnet eller infrastruktur men det går rett i lommen til dem som eier systemet.

Like før et syklus kollapser blir det hisset til krig.

skjult-agenda7

Disse tre grunnene nevnt i bildet ovenfor har skjedd hver eneste gang en syklus kollapset.
Grunnen er å skjule sannheten og å få tak i ressurser fra andre deler av verden pluss ha global kontroll.
Tiden er inne og sannheten kommer mer og mer frem. Løgnaktig media i den vestlige verden mister seere, lyttere og lesere.

Siste bildet står for seg selv og sier alt!

skjult-agenda8

Tiden er inne for å holde den kriminelle kabalen og deres hjelpere til ansvar  og sette de i fengsel på livstid!!

Scorpion 58