Penger

Rentes rente – hva er det?

We need to keep the people stupid!

Hva er egentlig rentes rente?

Årsaken til alle problemer her i verden er “rentes rente effekten”.
Når vi legger penger på bok i banken så får vi renter. Etter ett år så har det opprinnelige sparebeløpet vårt økt med en viss % avhengig av hvilken avtale vi har fått med banken. Når dette beløpet nå har økt pga renter så vil vi også få renter på rentene som vi allerede har fått. Denne rentes rente effekt vil etter en del år bli til en eksponentiell kurve. Dvs. den vil fordoble seg ca. alle 7 år. Bedre forklart i et eksempel.

La oss si at Josef og Maria har lagt 0,01 Euro i en sparekonto til Jesus for 2000 år siden. Vi antar at det ikke var noen form for valutareform slik at kursen holdt seg stabil. La oss si at han fikk fra banken 5% renter på disse 0,01 Euro (1 cent). Rentene ble booked på en egen konto og etter 2000 år så hadde han tjent nøyaktig 1 Euor på sine 0,01 Euro. Hvis man derimot booked de 5% rentene på samme konto som de 0,01 Euro så hadde han fått 5% renter ikke bare av sine 0,01 Euro men i tillegg også på de 5% som kom i tillegg hvert år. I løpet av 2000 år så hadde rentes rente effekten fordoblet seg så mange ganger at han til sammenligning hadde tjent 28.000 000 000 (Milliarder) jordkloder av ren gull.

Her ser vi altså at “rentes rente effekten” fører alle nasjoner før eller senere til avgrunnen. For at dette ikke skal oppdages manipulerer man pengesystemet slik at en kollaps inntreffer ca. alle 60 til 90 år og ender i krig for å avlede menneskers evne til å tenke over hele svindelen. Denne “organiserte” kollapsen innebærer en omfordeling av alle materielle goder og verdier som folk flest har skapt i løpet av et liv og går til bankene og svindelen er komplett. Dette er fakta og den virkelige årsaken til all elendighet i verden. Jeg sier årsaken fordi den egentlige årsaken er å innføre en ny verdens orden hvor mennesker blir fullstendig kontrollert i en form for “collectivism” altså en diktatur der noen få har makten over alle andre. En form for Marxistisk sosialisme hvor mennesker ikke tenker selv lenger men godtar at staten sørger for dem. Norge er på meget god veg der. Vi er overvåket, kontrollert og hjernevasket i å tro at vi bor i verdens beste land. Den norske eller skal vi si den skandinaviske sosialistiske modellen er prøveprosjektet til Eliten for den skal implementeres over hele verden til slutt. Så dette er den egentlige årsaken men de bruker penger med rentes rente som våpen til å få det til.

Når vi ser hvordan politikere snakker og krangler åpent foran kamera om hvordan økonomien skal være så er det ingen av dem som nevner “rentes rente effekten”. Vi blir ført bak lyset. Ikke bare i nåtid men vi har blitt det i flere hundre år.
Nå vet dere også hvorfor de neokonservative i USA, Europa og Norge hater Trump og Putin. For de vil sette en stopper for det.
Det er bare synd at så mange er så hjernevasket at de ikke skjønner hva de driver med. Og for at de kunne bli hjernevasket så har denne Eliten forandret på untdanningssystemet som har blitt til et fordummingssystem.

Time to wake up!

Scorpion 58