Livsstil

Systemkrise i NAV?

Er det jobb for alle?

Slik det ser ut i dag så blir det mer og mer vanskelig å få mennesker som er arbeidsledig tilbake til arbeidslivet. En grunn til det er den teknologiske utviklingen hvor maskiner utfører jobben som mennesker har gjort før. En annen grunn er globaliseringen. Dvs. multinasjonale selskaper skaper seg et monopol ved å kjøpe opp mindre bedrifter og flytter arbeidsplassene sine ut av landet. Dette medfører til mer arbeidsledighet. I bildet beskrives det den økonomiske sirkelen. Det er ca 60 millioner bedrifter i verden som konkurrerer om ca. 6 millioner produkter. Det sier seg selv at de med størst markedsandel overlever og mindre bedrifter er nødt til å legge ned eller blir kjøpt opp av større selskaper. Arbeidsledigheten i landet øker og kjøpekraften synker. Dette har foregått de siste 30 årene og vi er i slutten av denne fasen. Politikerne snakker om vekst som er nødvendig for å bibeholde livsstandarden til folk. For å få mer vekst i næringslivet er man nødt til å produsere mer. Dette medfører en enorm ressursforbruk og i tillegg baseres produktene til å bli obsolenscent (foreldet) innen alltid kortere tidsperioder slik at kunden er nødt til å kjøpe nytt. Eks.: Istedenfor å kjøpe nytt batteri til mobilen så er det billigere å kjøpe ny mobil. En kjøp og kast-mentalitet har spredd seg som medfører enormt med avfall. I denne sirkelen forsøker NAV å operere. De vil få mennesker tilbake i arbeidslivet som er basert på en modell som er dømt til å feile. Mantraet vekst som politikerne preker om stadig vekk er en illusjon. Vi kan ikke ha vekst år inn og år ut på ca 1 til 3 prosent årlig. Til det trenger vi mer ressurser enn det jorden har å gi. Per i dag så henter vi ressurser fra andre land til spottpriser og etterlater oss elendighet, fattigdom, sylt og død i den tredje verden. Samtidig som det er snakk om en bærekraftig utvikling. Dette er en farse. Alle som kan tenke litt selv vet at dette kan ikke fortsette til det uendelige. Vi har en systemkrise. En krise som har utviklet seg pga et pengesystem som er i private hender og dermed basert på gjeld og renter og renter på renter. Disse rentene utvikler seg etter ca. 40 år til en eksponential kurve. Dette medfører at vi i dag betaler rundt 75 til 80% skatt av lønnen vår. Alle renter og rentesrenter er bygget inn i prisene av varene og tjenester vi kjøper. I tillegg kommer alle avgiftene til staten. Hvert år blir det en økning av disse utgiftene (skattene) for at systemet kan vedlikeholdes. Vi er inne i en ond sirkel. NAV skal få mennesker tilbake i arbeidslivet under disse premissene. Og NAV bruker sin makt overfor mennesker. Vil du ikke så får du ikke økonomisk hjelp lenger. Hvorfor fortsetter vi med dette? Hva er en bærekraftig utvikling egentlig? En bærekraftig utvikling er et produkt som varer i mange år uten å bli ødelagt. En bærekraftig utvikling innen matproduksjon feks er økologisk dyrking og ikke genmanipulert mat som ødelegger helsen vår. En bærekraftig utvikling er å leve et liv med verdighet og gjensidig respekt og å leve for gode verdier innen et samfunn.

Vi ser at systemet faller og problemene øker. Hvorfor holder vi på et system som er dømt til å feile? Hvem har skapt systemet og hvem eier det? Er det spesielle interesser ut å går her? Pengesystemet er i private hender og når rentenivået overstiger kapasiteten til næringslivet til å betale disse tilbake så kollapser systemet. Dette skjer alle 60 til 90 år. Deretter skjer det en omfordeling av materielle goder fra de flittige til de som eier systemet. Middelklassen forsvinner mer og mer og fattigdommen øker. Allikevel vil NAV tvinge de arbeidsledige tilbake i dette system og dermed gjør mennesker til slaver.

Det er nok arbeid her i verden. Men når det er noen få som eier og kontrollerer systemet så blir det å arbeide en form for slaveri som tjener kun noen få. Vi trenger et system som eies av fellesskapet. Dvs vi mennesker. Og vi mennesker eier også den politiske makten. Den har vi imidlertid gitt ifra oss. Et system som skal fungere for et samfunn er en samfunnskontrakt. Det er mao. samfunnet som i lag har bestemt hva som skal skje og lover og regler blir bestemt sammen. I dag har vi et system som blir bestemt av noen få og de har en hensikt. Hensikten er å avfolke menneskeheten betraktelig slik at de som er igjen har mer enn nok å leve av og samtidig er de som arbeider for systemet kontrollert som slaver. Mange vil nå si at dette er ren tull og konspirasjonsteori. Vel. Til dem sier jeg: Get a life! Undersøk selv og våkne opp til en realitet som om veldig kort tid vil bli mer og mer synlig og all svindel og bedrag på et lands befolkning vil komme mer og mer til overflaten. Det er allerede i gang.

Innen noen få år vil vi bli nødt til å innføre en bærekraftig utvikling i næringslivet. De som er klar over det og har allerede i en del år beskjeftiget seg med emnet vil være klar for den nye tiden som kommer. De som vil holde fast ved det gamle vil få seg en stor overraskelse. Mennesker som ikke har et åpent sinn og å sette spørsmålstegn ved systemet i dag vil få det svært vanskelig i den omstillingsfasen vi er inne nå.

Reflekter over systemet og still spørsmål. Qui bono? (hvem tjener på det)?

Tenk over to spørsmål.

  1. Hvordan lever vi i dag?
  2. Hvordan vil vi leve i fremtiden?

Ved å analysere og reflektere vil vi få en forståelse på hva som er galt og hva vi burde gjøre.

Jeg tilbyr foredrag og workshop om en verden i forandring. Bevisstgjøring er konkurransefortrinnet for fremtiden. En konkurranse som er til det beste for alle og ikke for kun noen få slik det er i dag.

Scorpion 58