enverdeniforandring.com
Emosjoner - Refleksjoner - Konklusjoner

Foredrag/Kurs

En Verden I Forandring

Foredrag om en verden i forandring med følgende temaer:

 • Hvordan er verden i dag?
 • Hvorfor er den slik?
 • Hvilken rolle spiller vi i systemet?
 • Politikk - Geo-Politikk og politiske strukturer
 • Makten bak makten?
 • Øst møter vest
 • og mye mer....

Foredragene er fra 3 - 4 timer og opp til 2 dager.
Meningen med foredraget er å gi et innblikk på hva som virkelig foregår her i verden og hvorfor og hvilken rolle vi spiller i dette systemet. Dette gir den nødvendige kunnskapen til en vedvarende og bærekraftig utvikling på alle plan. Både i næringslivet og ikke minst på det private plan.

The Truth Shall Set You Free!
Avklaring for livet

Avklaring for livet - vit hvem du virkelig er!

Avklaring for livet er et kurs som forebereder mennesker til en ny fremtid. Gamle tankestrukturer og systemer som har holdt oss i bokstenkning (rammebetingelser) er i ferd med å bryte sammen. En ny sannhet åpenbarer seg foran øynene våres. Alt vi trodde om livet, historie, politikk, religion  - ja hele systemet som samfunnet vårt er bygget på - bryter sammen og vi står der i vantro og sjokk bare fordi vi ikke har åpnet sinnet vårt og satte spørsmålstegn ved systemet før! I "AVKLARINGEN TIL LIVET" åpner vi sinnet ditt slik at du kan ta imot ny informasjon og innstille deg til det som kommer idet vi går gjennom et gigantisk paradigmeskiftet.

 

Kurset skal gi innblikk i hva som er de bakenforliggende årsakene på hvorfor verden er slik den er i dag.

 • Menneskehetens historie
 • Fra evolusjonsteori til kreasjonisme?
 • Hvem er jeg og hvorfor er jeg den jeg er?

Hvilke systemer har vi og hvordan holder de oss "fanget"?

 • Politiske systemer
 • Pengesystemet
 • Utdanningssystemet
 • Helsesystemet
 • Religionssystemer
 • Memer og tradisjoner til hindring for kreativitet og innovasjon?
 • Juridiske systemer
 • Landbruk
 • og mer.....


Frigjøring og omsetting av drømmer.

 • Hvem er jeg og hvorfor er jeg den jeg er?
 • Tenkning utenfor boksen
 • Kreativitet og innovasjonskraft fra hjertet.
 • "reconnecting to source" (kobble til kilden).

Bli med på en reise ved å oppdage hvem du virkelig er og hvordan du tar livet og makten over deg selv tilbake.

Bli med å utforsk hva som har skjedd med menneskeheten - hvorfor det har skjedd - og hvordan vi har endt opp der vi er i dag - og hva som er i ferd med å skje nå som forandrer livene våres totalt.

 

The Truth Shall Set You Free!

 

 

 

Motivasjon og Service

Fra Motivasjon til Service

Nøkkelen til motivasjon og service ligger i hjertet til mennesker. Setet til sannhet og kjærlighet.

Nøkkelen til motivasjon

Beskrivelse av kurs/workshop.

Hva motiverer oss? – Hva er Service? – Er det lett å motivere seg til jobben? – Hva hindrer oss?

En workshop fører oss til årsaken av problemene.
Vi erkjenner veldig fort at problemene ikke ligger hos oss eller arbeidsgiveren men i et system som holder oss alle «fanget» på en måte.
Ved å forstå systemet så forstår vi oss selv bedre og den rollen vi spiller i selve systemet samtidig får vi en bedre selvforståelse på hvem vi er og hvordan vi er en del av systemet. Den nye kunnskapen vil øke bevisstheten betraktelig og dermed prege vår personlighet på en positiv måte.

Så hvordan fungerer workshopen?

Trinn 1: Kartlegging av fakta.
Hvordan er din hverdag? Hvordan påvirker det deg og dine hverdags-handlinger? Svarene på post-it-notes og henges på en pinnvegg og deles inn i grupperinger av like utsagn og hvert spørsmål behandles hver for seg og pkt. a fører til pkt. b. Nå vet vi hva som styrer oss bevisst eller ubevisst.

Trinn 2: The bigger picture
Vi undersøker årsakene til Trinn 1. HUSK at løsningen ligger i årsaken (motivasjonen). Alt annet er symptombehandling. Vi tar for oss kategoriene i pkt. a + b og sproer dem tilbake til årsakene (det kan være flere) men uansett så fører alt til ett og samme utgangspunkt. (Nevnes ikke her men i workshop). Så blir det en pause evtl. lunsj.
Etter pausen blir det holdt et foredrag om en verden i forandring ca. 1 time (kursdeltakerne vil kjenne seg igjen i mange ting som nevnes men som de ikke var klar over i den vanlige våkne tilstanden som også kalles Beta-tilstand. Dvs. under foredraget blir underbevisstheten mer og mer synlig for enhver.
Mot slutten av foredraget nevner jeg eventuelle scenarier som kommer til å inntreffe i nær fremtid etter all sannsynlighet.

Trinn 3: Transformasjon fra larve til sommerfugl.
Valget på hva vi vil og ikke vil blir klar synlig.
Fra tanke til ord og handling. En klar tanke på hvordan fremtiden skal være for bedriften og for oss som skaper den for bedriften.
En visjon blir til. Visjon i ord blir bedriftens «credo».

Trinn 4: Handlingsplan i forhold til «credo» utarbeides av bedriftsledelsen i samarbeid med de ansatte (representanter av ansatte).
Et slikt kurs/workshop krever åpenhet og transparens fra ledelsens side. Det er derfor viktig at vi har en samtale før kurs/workshop begynner.
Meningen med kurs/workshop er å vise de ansatte at det ikke er ledelsen som er problemet i deres arbeids-hverdag men snarere systemet som holder oss alle fanget. Og selve systemet tjener store konsern bedre enn mindre og mellomstore bedrifter som sliter mer og mer under kynismen av store konsern og multinasjonale selskaper. Derfor er slike kurs/workshop kun gjennomførbar når fullstendig transparens er tilstede.
Jeg mener bestemt at topp motiverte ansatte som yter service fra hjerteroten og som samtidig vet hva alt dreier seg om blir som et gigantisk våpen for kreativitet og suksess ikke bare for bedriften men også for de ansatte selv og alle involverte. Det har enormt positive ringvirkninger ikke bare for privatlivet og hele familien men også for hele lokalsamfunnet på sikt.

Lyst å være med på å innlede en ny fremtid?

Podcast om motivasjon til service i en verden i forandring
http://directory.libsyn.com/episode/index/id/5215400

 

Fra Motivasjon til Service til deg selv

eller bedre sagt:

fra en ny forståelse om en verden i forandring

til et nytt liv

Etter en lang pause ønsker jeg igjen velkommen til en ny podcast i serien en verden i forandring. I dag vil jeg snakke om Motivasjon og Service. Men det jeg snakker om er annerledes enn det dere er vant med å høre om motivasjon og service. Jeg har alltid hatt problemer med å motivere meg. Enten til skolen eller arbeid eller rett og slett alt som ikke interesserte meg i det hele tatt. Men siden vi er skolepliktig så må vi motivere oss til å gjennomføre skolen. Vi må motivere oss til å gå på arbeid. Kanskje noen har funnet et arbeid som han eller hun er lykkelig med og kan dermed tjene penger på noe hun eller han brenner for. Men det er heller sjeldent. Ja jeg er klar over at mange sier at de er glad i jobben sin. Men er det sant? Med hånd på hjertet! Kommer utsagnet fra hjertet eller fra hjernen? Hva er forskjellen? Vel.. Forskjellen er vel at vårt ego styrer hjernen og alt hva andre tenker og mener om oss er viktig for oss. Det er en av grunnene hvorfor vi prøver å passe inn i samfunnet. I strukturen som er gitt for oss, selv om vi misliker den, fordi vi er avhengig av den. Dermed gjør vi oss selv til slaver. Slaver i et system som holder oss fanget i en boks. I våre rammebetingelser. Du kan gjøre alt du vil så lenge du beveger deg innenfor rammen. Hvor ofte snakker vi sannheten når vi snakker til hverandre? Tilfeldig på gate eller i et lag? Snakker vi rett fra hjertet hva som plager oss i jobben vår eller er vi redd for at vi kan bli uglesett fordi det virker som om vi er sytete. Vi vil heller fremstå som vellykket og skryter av jobben vår og selskapet vi arbeider i. Snakker vi åpen og direkte med ledelsen i en bedrift om hva som plager oss? Eller er vi redd for represalier fra toppen? Kverulerer man for mye i en jobb så blir du kanskje sent på et team building – kurs eller et motivasjonskurs der det

hele i grunn bare går ut på å gi deg dårlig samvittighet slik at du tar deg mer sammen og motiverer deg litt mer til det du er ansatt for å gjøre. Mange vil nå si at jeg overdriver litt. Det er nå bare slik at vi må arbeide for å få penger til å kunne leve. Så arbeid er en naturlig del av hverdagen og det må da kunne gå an å motivere seg litt til den ikke sant? I hvert fall har jeg hørt dette forholdsvis ofte. Vel…hvis vi er nedgrodd med Dogmer og indoktrineringer i flere hundre år så er det forståelig at man ikke kan tenke utover randen av tallerkenen for å si det slik. For å tilegne seg vedvarende motivasjon så må hver eneste celle i kroppen vår kunne identifisere med det du gjør. Er du motivert på cellenivå så brenner du for noe og du ville aldri ha funnet på begrep som arbeid og fritid! Brenner du for noe så gjør du det du brenner for og det gjør du uansett tid ikke sant? Hvem er det som har skapt denne idiotiske splittelse av arbeid og fritid? Der ligger jo alt vi burde vite om hva som skjer ikke sant? Tenk over det. Arbeid er lik tvang. Det må det jo være ellers hadde vi ikke funnet på fritid. En tid der vi ikke arbeider og der vi mennesker kan gjøre det vi selv vil. Sier ikke det nok? Mange vil nå si at hvis man ikke arbeider så vil verden ikke gå rundt. Til dem sier jeg bare. Undersøk selv og ikke diskuter med meg ut ifra boks tenkning. For innsikt og løsning ligger utenfor boksen. Hvor mange jobber i dag og ikke kan leve av egen lønn? Hvorfor var det slik før i tiden at bare en i husstanden trengte å arbeide og det var nok til å forsørge familien med en lønning. I dag må et par arbeide begge to for å kunne betale regningene sine. Prisen stiger og arbeidsledigheten stiger nærmest i takt. Det finnes også milliardærer og millionærer som er arbeidsledig men tjener en formue hver måned allikevel. Hvordan? Har du over en million så formerer seg pengene automatisk hvis du har plassert dem riktig. Næringslivet vil ha profitt og tenker ikke på arbeidstakere. Når de viser at de tenker på deres arbeidere så blir det sagt mye mens bak kulissene handler man ikke etter det man preker. Ikke alle er slik men godt og vel over 90% er slik. Og det rett og slett fordi de nesten ikke har noe valg. Feilen ligger i pengesystemet men det blir en egen podcast om det. Alt jeg vil si er at hvis vi mennesker ikke begynner å våkne og erkjenner i hvilken verden vi lever i og så undersøker hvorfor verden er slik den er så vil vi alltid forbli i tåke og ubevissthet. Men så lenge vi har det

noenlunde greit ja så lenge åpner vi ikke kjeften. Vi åpner kjeften når vi selv begynner å merke at alt blir tatt ifra oss. Per i dag tror vi ikke at noen ting blir tatt ifra oss. Men hvorfor betaler vi da over 75-80% skatt av lønnen vår? Ikke bare skatt av lønn men også avgifter og alt vi kjøper har renter og rentes rente beregninger i seg. Av alle priser i butikkene så er det omtrent 40% av prisen som er rentes renter. Mer om det i en annen podcast. Vi lever altså i en ond sirkel hvor vi skal motivere oss til hverdagen i en tredemølle. Og er jeg raskest i tredemøllen så får jeg høy ansenitet. Naboen ser opp til meg og egoet er tilfredsstilt. Så kommer den såkalte fritiden og vi legger merke til at vi får en helt annen motivasjon til å gjøre ting vi virkelig brenner for. Hva er forskjellen? Svaret er nevnt ovenfor. Vanskelig å begripe? Er det vanskelig å begripe så er det pga. indoktrineringer og Dogmer og Memer vi har levd etter i flere hundre år. Og vi har aldri tenkt på et dypere plan. Vi har aldri skjønt at lover og regler har blitt omskrevet slik at det tjener noen få men ikke helheten. Grunnlovene i hvert land blir omskrevet eller innskrenket eller til og med satt ut av drift. Hvis vi noen gang skal ha et samfunn som lever i overflod og i fred og i uendelig kreativitet så er det viktig å erkjenne at vi mennesker er mye mer enn bare kjøtt og blod med et egobevisst hjerne som er lett å kontrollere. Vedvarende motivasjon er basert på en bærekraftig utvikling på alle plan. Økonomisk, politisk, religiøst og kulturelt. Redselen for å kunne miste noe, redselen for ikke å være bra nok, redselen for å være en synder osv…… REDSELEN er verktøyet vi blir styrt etter. Lever vi fra hjertet og med en høyere forståelse om hvorfor verden er slik den er så ville hele systemet crahse med en gang. Millioner av mennesker verden rundt begynner å oppdage dette nå og omveltningen har begynt. Bevisstgjøring er grunnlaget for en vedvarende motivasjon og denne motivasjonen fører til service til seg selv og andre. Dette vil føre til en ny verdensorden men ikke den verdensorden som er planlagt for oss per i dag. Men planene faller på sin egen urimelighet. Folk begynner å bli bevisste og de lar seg ikke lure lenger. Er DU klar til forandringen som kommer? Er DU forberedt til den nye tiden som kommer? Har DU nok kunnskap til å fullbyrde forandringsprosessen i deg? Er DU villig til å se, høre og så å snakke?

I så fall ønsker jeg DEG velkommen til foredragene om en verden i forandring med motivasjon til livet, service til deg selv og dermed en avklaring til livet som kommer.

Mer detaljert info om foredragene/workshops på min webside: www.enverdeniforandring.com

Forespørsel om å holde foredrag for privatmennesker eller foreninger, institusjoner, bedrifter eller lignende kan rettes på min webside under kategorien KONTAKT.

Det er så mye vi må snakke om. Gjensidig løfter vi hverandre opp til nye høyder. Vi oppdager potensiale i oss, kraften i oss til å skape ut ifra tankene våre. En kraft som alltid har vært i oss men som har blitt undertrykt med REDSEL som verktøy.

I sammen bryter vi denne REDSELS-barrieren og tar steget inn i den nye verden vi selv er med på å skape.

 

Hjertelig velkommen til min side: www.enverdeniforandring.com

 

Rainer Irgang aka Scorpion 58

 

Podcast/Video/TV

Podcast
Videoblogg

Politikk og Geo Politikk:
https://youtu.be/OGWBjZmNBdA

Media og Politikk:
https://youtu.be/sryHOZ4zNqQ

Motivasjon litt annerledes:
https://youtu.be/l4CKN0dxmCc

Bevisstgjøring med kurs & workshop
https://youtu.be/IIhA1_OfnZo

 

 

 

 

Scorpion TV

Toggle Content