Politikk

Trump en insider?

Er Trump en «INSIDER»?

Mange tror at Donald Trump er en insider og dermed på lag med eliten om å innføre en New World Order. Mange tror at det vi ser nå er et typisk tilfelle av den Helgelske dialektikk nemlig dele og herske. Det er mange mennesker som fremmer sin mening i sosial media hvor de skriver at alt er bare enda et spill for gallerier. Det er jo ikke så vanskelig å forstå disse menneskene fordi vi alle har blitt lurt så mange ganger at vi har vanskelig for å tro at ting vil endelig forandre seg til det gode.
Men er skepsisen berettiget? Er Trump enda en marionett som er her for å lure oss? Eller er han «the real deal»! Vel…..egentlig så har vi ikke noe valg enn å gi ham litt tid for å se hva han gjør. Mange sier også at hvordan kan han si at han vil «drain the swamp» og deretter plassere flere insidere i sitt team som tyder på at han er en av dem?
Det finnes mange grunner på hvorfor Trump trenger både insidere og nye i sitt team. Det er opplysende at han ikke vil kunne gjøre noen forandringer uten såkalte fagfolk. mange av fagfolkene er insidere som i utgangspunktet er imot Trump og mange er nye Trump-tilhengere. Han trenger begge fordi insiderne har enda stor makt og ville arbeide imot han så derfor er det viktig å ha dem nært. «Keep your friends close and your animies closer» er mottoet her. Dessuten er det viktig at vi bedømmer Trump etter sitt arbeid etter en viss tid. Dvs. vi må se på mønsteret i politikken hans og ikke enkelt personer. Vi må se helheten i et større bilde.
Ja Trump har vært en insider og dermed vet hva hvordan de tikker. Eliten har splittet seg og begynte å krige seg imellom. Den såkalte NEOCON (neokonservative) eliten vil ha en New World Order. Det er de såkalte Globalistene. Men Trump er populist og patriot. Nøyaktig det samme som Putin forøvrig. En ny Elite har sett seg lei av globalistenes politikk og vil ha kontroll slik at situasjonen her på jorden kan normalisere seg. Dvs. slutt på falske kriger, uærlig politikk, korrupsjon og utvidelse av makten av multinasjonale selskaper og ikke minst hemmelige organisasjoner. Mange vil nå si at det å nevne hemmelige organisasjoner er konspirasjonsteori og intet annet. Til dem vil jeg bare si: «GET A LIFE»! Vi har ikke tid til å diskutere eller forklare ignorante mennesker hva som skjer her i verden og hvorfor det skjer så lenge de ikke er villig til å lære noe nytt. Vi har kommet for lengst over denne terskelen og de som enda bruker ordet konspirasjonteoretikker overfor mennesker på en nedlatende måte for å diskreditere dem som har våknet opp fra tornerosesøvnen gjør seg selv til latter nå. Det Trump-bevegelsen representerer er en sannhets bevegelse. En bevegelse som har sett seg lei av å bli løyet til, undertrykt, overvåket, og umyndiggjort hvor en stat har totalt mistet kontakt med folket sitt og gjort seg selvstendig i lag med multinasjonale selskaper og finansverdenen. Den nåværende Elite er faktisk vettskremt av Donald Trump. Han hadde aldri kommet så langt hvis han ikke hadde sterke makter bak seg og det har han. Valget var rigget og hadde den vært ærlig gjennomført så hadde Trump vunnet med en «landslide». Dvs. ca 80% overfor 20%. George Soros var så sikker på at Clinton ville vinne fordi han eiet datasystemet som ble brukt til å kontrollere og å telle stemmene. Og mediene i USA (de fleste store) CNN, CBS, MSNBC og flere har bedrevet svertekampanjer på Trump og støttet Hillary hele veien. Men uansett så vant Trump med en «landslide» Selv om stemmen har vært rigget så klarte systemet (eiet av Soros) ikke å svindle til seg nok stemmer. Og en annen ting: Helt siden Trump vant så organsierer George Soros gjennom sine forskjellige organisasjoner (Black lives matter er en av mange) protester. Dette er imidlertid bevist at er tilfelle.
At Donald Trump etter valgseieren kan virke noe «tamm» overfor Eliten er helt normalt. Alle anser ordbruken som har blitt brukt under valgkampen som et våpen for å sanke stemmer og det er riktig. Men etterpå normaliserer seg forholdene igjen og det Donald Trump gjør nå er å roe ned lite gran for ikke å få den nåværende Eliten til å gjøre dumme ukontrollerte ting. Husk jeg sa det tidligere: de sitter enda med en god del makt og kan få til en god del kaos hvis man tråkker på dem for mye. Forestill dere at den nåværende Eliten er desperate og de vet at de vil tape. Men deres hoved-egenskap (Eliten’s) er av pykopatisk opprinnelse og de elsker konflikter uansett om de vil tape eller vinne. Dette er viktig å ta hensyn til for Trump og hans team. Viktig for oss alle er å se hva Trump gjør i nærmeste fremtiden og hvilket politisk mønster som utvikler seg og at vi ikke ser på enkeltmennesker i hans team.
Jeg for min del er overbevist om at vi endelig ser forandringer til det positive og det av en enkel grunn: menneskeheten har våknet opp til sannheten og alle løgner, korrupsjon og bedrag overfor menneskeheten vil bli feid av fra jordens overflate en gang for alle.

Er dette ønsketenkning fra min side? Vel…kanskje men uansett husk: der vi setter fokus på flyter energien til. Så la oss bidra med positive tanker og energier til å bidra til et paradigmeskifte menneskeheten aldri har sett lignende til i sin historie.

Scorpion 58